Dosbarth Crafnant / Polytunnel

Dosbarth Crafnant enjoyed their day clearing out the Polytunnel and creating models of mini pods.

Bu Dosbarth Crafnant yn mwynhau eu diwrnod yn clirio allan yr hen ‘dwnelpoli’, ac yn creu modelau o bodiau.